De weerbaarheid en veerkracht van het leven

Besef dat de mensheid niet voor niets haar vrije bestaan ontnomen is.

De weerbaarheid, veerkracht, en expansiekracht van het normale leven op aarde is daarmee bewust ontkracht. En zie het resultaat.

Wees niet verbaasd dat iedereen die het goed heeft, vindt ‘dat het allemaal zo’n vaart niet loopt’. Ze dekken zich in, en doen allerlei ‘goede dingen’ er slechts als hobby bij of als middel om vereerd te worden.

Uitstoting en onderdrukking ligt altijd zo diep geworteld, dat ook voor het herstel ervan altijd alles overgelaten wordt aan degenen die als de gratis slaven van de maatschappij beschouwd worden: die moeten maar vanuit hun uitgestoten staat hard trekken aan iedereen die bewusteloos door wil kunnen gaan. Terwijl de have’s zich ondertussen te pletter blijven expanderen. En zie wat een teringzooi ze er samen van maken.

Alleen de beschermingswereld kan hier verandering in brengen. Daar moet het bewustzijn getransmuteerd worden. Voorgoed.

Besef dat de mensheid niet voor niets haar vrije bestaan ontnomen is.

De weerbaarheid, veerkracht, en expansiekracht van het normale leven op aarde is daarmee bewust ontkracht. En zie het resultaat.