Economisch

Het bewijs dat datgene wat de regering doet, pure willekeur is (een willekeur waar het individu dus onvoorwaardelijke bescherming tegen moet hebben), zie je door anders aan ‘de economie’ te refereren:

Normaal economische denken

Ons economisch zelfbewustzijn is dat we niets kosten, sterker nog, dat we een economische waarde hebben, dat wij de absolute economische zekerheid vormen.

Iemand zat even vast bij het schrijven van zijn economie scriptie. En dus schreef ik hem dit:

“Hoi x,

Ik hoorde dat je even vast zit met je eind scriptie.

Ik heb een leuke economische afleiding voor je, waardoor je even een ander deel in je hersenen moet toepassen.

Je zou het ook inhoudelijk voor je scriptie kunnen gebruiken, want jouw onderscheidend vermogen wordt er door vergroot. Maar het is dus ook even een hersenafleiding, waardoor je daarna misschien weer meer helder naar jouw scriptie kunt kijken.

Het gaat om het denken vanuit een nieuwe economische kern. Als je dit een keer doet, dan ervaar je of je in staat bent om zelfstandig vanuit een nieuwe economische kern te denken, of dat je dan vastloopt. Goede denkoefening.

Als je het leest dan denk je vast dat ik aan het proberen ben om je te overtuigen om voor bestaansgeld te gaan. Maar dat is niet zo. Het gaat echt om jouw economische kwaliteiten die je nu even op een andere manier moet aanspreken. Het gaat me niet om het voor elkaar krijgen dat we vanuit Bestaansgeld gaan leven.

Het gaat om het volgende:

UITLEG
Je kunt een nieuwe kern in het economisch denken introduceren. En dat is: Ons Nietskostend Bestaan.

We kosten niets.

Deze niets kostendheid is zichtbaar en operationeel te maken via Bestaansgeld: maandelijks betaalmiddel voor iedereen maken, ter hoogte van bestaan. Betaalmiddel aanmaken kost niets, het is gewoon een getalletje in een spreadsheet, dus dat is het bewijs dat we niets kosten.

Je kunt nu ons niets kostend bestaan toepassen:

 • In jouw economisch denken (door Bestaansgeld als nieuwe economische kern te hanteren)
 • In jouw zelfbewustzijn (het feit dat we niets kosten dat betekent natuurlijk nogal iets)
 • In het faciliteren van het samenleven (daadwerkelijk via Bestaansgeld gaan leven)

Het gaat nu om het eerste streepje: Bestaansgeld toepassen in jouw economisch denken. Het gaat dus niet om de vraag ‘of je het er mee eens bent’. Nee, het eerst überhaupt toepassen in jouw economisch denken, daar gaat het om.

Door Ons Bestaan via Bestaansgeld als het nieuwe uitgangspunt in ons economisch denken neer te zetten, neem je waar dat ons Bestaan een zelfverklarende variabele is. Wat betekent dat een econoom er ineens helemaal niets meer in te denken heeft: de variabele verklaart het allemaal zelf. En dan is de vraag wat er dan nog over blijft voor de econoom om over na te denken.

En, je zal in eerste instantie ‘denken’ dat bestaansgeld niet kan, want….. en dan volgen de redenen waarom je denkt dat het niet kan. Dat proces van het ter discussie stellen van ons niets kostende Bestaan, kan je waarnemen in jouzelf. En omdat je zal gaan zien dat het wel degelijk kan, heb je zo dus zicht gekregen op iets in jouzelf dat zich ‘denken’ noemt, maar niet klopt. Dus het is of verkeerd denken of het is geen denken, maar slechts dingen/aannames oplepelen die in je opgeslagen liggen.

Dus wat je kunt gaan onderscheiden via jouw denken is:

 • Wat ons niets kostend Bestaan vanzelf verklaart
 • Wat er dan nog overblijft voor economen, om economisch over na te denken
 • Wat er in je/ons blijkt opgeslagen te liggen aan ‘denken’, dat nu ineens helemaal niet waar blijkt te zijn. Het blijken aannames te zijn geweest. Aannames die niet kloppen. En dat betekent dus dat ook als we niet voor Bestaansgeld gaan, dat je toch al onderscheiden hebt welk ‘denken’ in onszelf niet klopt, en wat dus ook geen plek meer moet krijgen in het huidige economisch denken.

VOORAF EVEN EEN TEGENSTRUBBELING UIT DE WEG HALEN
Het eerste wat iedereen altijd denkt is: ‘Dat kan niet, je kunt niet zomaar iedere maand al dat geld aan maken, dan krijg je inflatie en zo’.

Daar is een heel eenvoudig antwoord op: geld zichzelf voortaan vanzelf weer beetje bij beetje op laten lossen, door bij iedere transactie x% van het bedrag vanzelf weer op te laten lossen. Dat gaat terug naar de centrale bestaansgeldrekening, waar het bestaansgeld ook steeds aangemaakt wordt (een bankrekening die gewoon vet in het rood kan gaan, meer is het niet; dat is gewoon geldcreatie). Zo recyclet geld zichzelf dus. Kost niets.

Dus zo wordt ons niets kostend bestaan operationeel gemaakt: maandelijks bestaansgeld maken, en dat lost zichzelf beetje bij beetje weer op tijdens gebruik.

Het gaat dus niet om de vraag of je hier voorstander van zou zijn. Het gaat er om om te kijken of je in staat bent om met deze nieuw geïntroduceerde kern-variabele zelfstandig opnieuw economisch na te denken.

Ik noem het een kern-variabele, omdat je dit nu echt als je kern moet nemen. Dus niet al het economisch denken dat je al hebt moet je als kern hanteren. Want dan zou je op een afstand van Bestaansgeld gaan staan en jouw huidige denken er op projecteren, kijkend of Bestaansgeld wel aan dat huidige denken voldoet. Nee, je moet helemaal zelfstandig overnieuw nadenken, VANUIT Bestaansgeld als nieuwe kern-variabele.

Hoe hoog moet de x% oplossing zijn? Dat maakt voor het eerste nadenken niet uit. En ergens in jouw nieuwe nadenken zal je gaan beseffen dat ook deze x% zelfverklarend is: er hoeft niet aan gerekend te worden, het zal zichzelf vanzelf tonen tijdens het daadwerkelijk toepassen van Bestaansgeld.

En de tweede reactie van iedereen is dat iedereen dan gaat zoeken naar dingen in hun hoofd om te bewijzen dat het toch niet kan, omdat….. ze niet kunnen geloven dat het waar kan zijn. Maar daar kom je dus terecht in het gebied in ons ‘denken’, waar allemaal dingen in liggen opgeslagen die simpelweg niet waar zijn. Die hele bubble in ons denken, waar we onze verklaringen uit proberen te halen, blijkt niet te kloppen.

TOEPASSEN

Aangezien ik dit alles al sinds 2006 toepas, kan ik je verzekeren dat alles wat in jou zegt ‘dat het niet kan’, echt niet klopt. Dus je kunt nu vrijuit opnieuw economisch denken, nu vanuit een nieuwe economische kern:

 • Wat verklaart Bestaansgeld vanzelf
 • Waarover kan jij als econoom dan nog nadenken
 • Wat blijkt er in jouw huidig ‘denken’ te liggen, dat geen denken blijkt te zijn maar een niet kloppende aanname

Wat verklaart Bestaansgeld zelf:

 • Vanuit Bestaansgeld zie je dat wij als mensen de volledige back-up zijn voor de Bestaanseconomie (de bakker en zo, de economie waardoor we in leven zijn). Er hoeft dus niet aan deze economie gerekend te worden. Via het getal dat we maandelijks nodig hebben, is de economie die we wezenlijk nodig hebben, volledig verzekerd van bestaan.
 • Vanuit Bestaansgeld zijn er geen belastingen en uitkeringen nodig. Alle uitkeringsstructuren lossen dus op, inclusief de daarbij horende belastingen. Het hele construct ‘uitkeringen’ is dus vanzelf weg verklaard: over dat construct hoeft nooit meer economisch nagedacht te worden.
 • Vanuit Bestaansgeld lost ook het construct ‘Pensioen’ op. En dus lost ook het risicovolle element van het verbrassen van onze bestaanszekerheid op de beurs op. Want het hele construct is opgelost.

Allemaal door ons niets kostend Bestaan operationeel te maken. Nu alleen nog maar in ons denken operationeel gemaakt.

Bestaansgeld verklaart dus ook wat er gebeurt als we haar NIET toepassen. Dan maken we dus al die constructen (waanzinnig veel verschillende uitkeringsvormen en pensioen). En al die kunstmatige constructen introduceren dan fouten mogelijkheden en onzekerheden en instortbaarheden en risico’s, etc. Terwijl het nutteloze constructen zijn, want Bestaansgeld doet zelf al het werk in haar uppie.

Een stapje dieper zie je dat Bestaansgeld ook het volgende weg verklaart: onze afhankelijkheid van de instortbaarheid van wat dan ook. Die afhankelijkheid is er in opgelost.

Want waarom waren we nou altijd zo bang voor een instortende economie? Omdat we dachten dat we de economie moesten kunnen belasten, voor alle sociale voorzieningen en zo. Dus de economie moest vooral niet minder worden. Maar belastingen zijn opgelost. De kunstmatige afhankelijkheid van de economie is daarin dus ook opgelost. Dus ‘de economie’ is uit de angstvergelijking opgelost. Door ons niets kostend bestaan operationeel te maken.

Dus wat blijft er nu nog over voor de econoom, om over na te denken?

Ik weet dat mensen in de verleiding komen om nu ‘systemisch’ te gaan denken: ze proberen een systemisch kloppend plaatje te krijgen. Dan zeggen ze dingen als: ‘Ja maar, er zijn toch ook nog belastingen nodig voor de wegen en zo’….. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat nu alleen nog maar om het überhaupt beginnen met nieuw nadenken: kijken hoe ver je komt in jouw denken, als je ons niets kostend Bestaan als kern hanteert. En het ‘wegen-belastingen’ aspect zit overigens grotendeels al in Bestaansgeld. Want hoe is de circa 1250 euro maandelijks Bestaansgeld voor een volwassene opgebouwd? Uit het bedrag dat we bij de bakker en zo betalen. En hoe is dat bedrag opgebouwd? Uit het bedrag dat de bakker aan de boer en zo betaalt. En daarin zit al de kostprijs van de boer, inclusief het vervoer, en daarin zit de wegenbelasting al. Dus zolang de wegenbelasting er nog is, is het wegenbelastingendeel van de bestaanseconomie ook daar al in verwerkt. Waar we dus niets aan hoeven te rekenen, want het eindresultaat kennen we zelf allemaal al: het bedrag dat we maandelijks nodig hebben om te bestaan. En dat toont zichzelf vanzelf. Zelfverklarend. Voor mij is dat getal ongeveer 1250. Ik heb daar niet economisch voor hoeven rekenen.

Als door de zichzelf niet begrijpende dynamieken in de maatschappij de kosten van leven omlaag gaan, dan gaat het maandelijkse bestaansgeld ook vanzelf omlaag. En de andere kant op kan ook. En dat maakt niets uit, want 1250 maal niets kostendheid, kost evenveel als 1500 maal niets kostendheid: het kost beiden niets. Ook dit is een heel belangrijk zelfverklarend aspect van ons niets kostend Bestaan, operationeel gemaakt via Bestaansgeld: dat Bestaansgeld equivalent reageert.

Hier kan je het economisch denken mee op zijn kop zetten.
En je kunt waarnemen wat er nu allemaal in je hoofd gebeurt, in het proces van denken dat het samenleven toch niet zo simpel kan zijn?

Yep, dat is het wel.

Omdat nu bewezen is dat niemand iets kost, kan je zien welke economische modellen nu letterlijk ‘doorboord’ worden, oplossen, door ons niets kostend bestaan. En dat staat helemaal los van de vraag of je hier voor zou gaan staan of niet. Jouw zelfstandig denken staat daar los van.

Have fun.

Groetjes,

Astrid