Mensen

Er gaan kinderen met honger naar bed.

Mensen die bijstand nodig hebben, worden gecriminaliseerd, gestalkt, beboet als ze een verkeerde beweging maken, gestigmatiseerd, verklaard tot non-participanten.

Mensen blijken tot alles bereid, om daarmee maar geld te verdienen, om te kunnen bestaan: mensen laten zich opleiden om te leren hoe ze hun medemens kunnen schofferen, als je een baan bij de sociale dienst hebt.

Hoe diep is de mens gevallen.

Mensen worden tegen elkaar opgezet, door de angst voor tekorten.

Dit is hoe de regering zich tot mensen verhoudt.

Daar is sinds de basisinkomensstroming doodleuk weer nieuwe agressie naar het uitgestoten individu bij gekomen: burgemeesters die geen idee hebben wat het basisinkomen zou gaan betekenen (daar dus incompetent in zijn en ook weigeren de juiste adviseurs in te huren), en volgens het oude patroon er weer voor kiezen om dan maar mensen die het nauw in gedreven zijn, te gaan bepotelen. Ze noemen het ‘een basisinkomensproef’, maar beginnen meteen met de agressieve vraagstelling: ‘Ontwikkelen mensen in de bijstand wel economische activiteiten als ze een jaar lang met rust worden gelaten, wat we dan nu een basisinkomen noemen.’…… De betekenis van het basisinkomen (onvoorwaardelijke bescherming op bestaan) is zo weer in no time ingekapseld geraakt in dezelfde agressiepatronen als altijd al. Het houdt maar niet op. Want met het individu dat in de bijstand zit, mag je sollen zoveel als je wilt. Ondertussen maken de burgemeesters, wethouders, en economen die ingehuurd zijn voor deze ‘proeven’ nog altijd doodleuk tonnen extra geld voor zichzelf aan. Als je 3 ton extra geld voor jezelf hebt aangemaakt, dan heb je in 1 klap 25 jaar aan bestaansgeld, basisinkomen, voor jezelf aangemaakt. En dan vanuit die riante positie een bijstander gaan analyseren: of die wel economische activiteiten ontwikkelt als die met het basisinkomen dat gewoon van hem of haar IS, met rust gelaten wordt. Die burgemeesters die toch koste wat het kost, hun klauwen in het leven van een ander willen zetten.

Een werkelijk goede proef zou zijn, om voorstanders van het basisinkomen te faciliteren. Die eisen dat degenen die vanuit de CBR een basisinkomen ontvangen nooit maar dan ook nooit lastig gevallen zal worden door wie dan ook in de structuren, dus ook niet door burgemeesters, wethouders, en economen die ze ingehuurd hebben, omdat ze allemaal stuk voor stuk naar eigen zeggen (ook de econoom), geen  enkel idee hebben wat het basisinkomen voor impact zou hebben. Hun eigen onkunde (waar ze allemaal voor betaald krijgen), blijven ze dus wederom onbenoemd houden. Ze wentelen het weer op bijstanders af: die moeten maar onder controle gehouden worden, nu door een analyse of ze wel economische activiteiten zullen ontwikkelen, als ze een basisinkomen hebben.

Economen die publiekelijk zeggen dat ze niet weten wat het basisinkomen voor impact zal hebben, worden wel ingehuurd. Hun onkunde wordt verdoezeld door te zeggen ‘Dat ze nou juist wetenschappelijk onderzoek aan het doen zijn, naar die impact’. En wat voor onderzoek is dat? Nou, het controleren van bijstanders…….

Is het triest, of is het triest? De mens als vod om te analyseren.

En wat zal iedereen die nu in de uitkeringsstructuren werken, gaan doen, als ze allemaal hun baan verliezen als we vanuit basisinkomens verder gaan? Een gigantische werkloosheid die er het gevolg van is. Oh, maar dat zal natuurlijk allemaal beantwoord worden door die vraag of de bijstander die je nu een jaar met rust laat, wel of niet economische activiteiten gaat ontwikkelen.

Als je in een bepaald gebied de weg niet weet, dan ga je je vastpinnen op de patronen die je wel al kent; de patronen van het oude gebied. Daarmee kan je een nieuw gebied niet exploreren. Je kunt een nieuw gebied niet exploreren met de patronen die bij het oude gebied horen. Wat burgemeesters doen, die het basisinkomen doodleuk zijn gaan inkapselen naar hun oude patronen, is dus totale onzin en wederom agressie naar het individu.

Als je wilt weten wat het basisinkomen voor impact zal hebben, dan moet je de juiste personen inhuren. Dat doen ze niet.

Het gebeurt allemaal voor onze eigen ogen.

De staat waarin de mens verkeert; er kan aan haar gerukt en geduwd worden, omdat ze onbeschermd is. De burgemeesters, wethouders en economen die aan het rukken en duwen zijn, die zijn wel beschermd. Ze worden als autoriteiten neergezet, die het recht hebben mensen als een rat in hun kooi te analyseren. Ondertussen kennen ze geen enkele betekenis toe aan het feit dat ze zelf nog steeds tonnen extra geld voor zichzelf aan kunnen maken bij banken. Dat mag natuurlijk geen enkele betekenis hebben.