Bewustzijn

We zijn ons ervan bewust dat we niets kosten en dat we elkaar dus niets kosten.

We zijn ons ervan bewust dat datgene wat ons in het hier-en-nu wordt aangedaan, een echo uit het verleden is.

Dit bewustzijn is hetgeen dat ertoe doet.

Het ons onthouden van basisinkomen is het onthouden van onze vrije levenstoegang. Het is de tool van de agressor geweest. Het was er om mensen uit te kunnen stoten en degenen die zich conformeerden mochten vreugde beleven.

Dit lijkt groots, alsof we een gigantisch apparaat moeten zien te bevechten, maar dat valt reuze mee.

Als 1000 mensen jaarlijks 100 euro inleggen om samen de nieuwe beschermers te zijn, dan is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar om samen de nieuwe beschermers te zijn. Niet als instituut, maar als iets wezenlijks in onszelf: wij vinden het niet normaal dat mensen weggeduwd worden.

1000 mensen, dat is niet veel, vergeleken met 17 miljoen.

Ik ga er vanuit dat er wel meer dan 1000 zullen zijn die er voor gaan. Maar de betekenis van wat ik schrijf, is dat het niet om iets massaals gaat.

We brengen de betekenis van ‘bescherming’ naar een hoger niveau. Of beter gezegd: naar een dieper niveau. Bescherming ligt namelijk in de crowd. Ze ligt nooit in een instituut buiten onszelf. De crowd neemt waar dat er mensen in ons midden de shit in worden geduwd, en de crowd is degene die dat niet accepteert, of juist haar ogen sluit.

Een crowd van 1 kan alles al doen veranderen, door te gaan crowd suen. Iemand die veel middelen beschikbaar heeft, kan het crowd suing proces volkomen zelf doen.

Maar weet je….. als zo een rijk iemand dat gaat doen, dan sluit ik onmiddellijk aan. Niet omdat die dan mijn geld nodig heeft, maar omdat het juist om het zelf-positioneren gaat. Dat is wat in de social fabric nu gezien moet gaan worden, ervaren moet gaan worden: dat mensen wezenlijk staan voor het stoppen van het onrecht dat mensen wordt aangedaan.

Crowd beschermingskracht.

De onvoorwaardelijke bescherming van het individu is uiteindelijk de enige bescherming die een samenleven nodig heeft. In de beschermde staat van het individu ligt namelijk het totale levensverweer van het leven zelf, van het samenleven, beschermd opgeslagen.

Door het individu onvoorwaardelijk te beschermen op diens vrije bestaan, kan de wereld om dit individu heen zich niet meer in haar lelijkheid van uitstoten ontwikkelen, wordt de wereld om het individu heen vanzelf gedwongen om haar keuzes in het gebied van samenleven te laten liggen; zo wordt de wereld om het individu heen gedwongen om zichzelf te ontwikkelen in normaal samenleven.

De beschermde staat van het individu kost niets.

Haar ontnemen kost alles. Maar dan ook echt alles.

Dit is ons zelfbewustzijn als mens.